Optagelsesskema til planlagte kuld, samt hvalpe lister

Optagelseskrav

Hvalpekuld der opfylder raceledelsens krav kan blive optaget på hvalpelisten samt at opdrætteren er medlem af DRK

Hvalpelisten består af 2 lister:

Hvalpeliste 1 er for hvalpe efter forældre, som udover at opfylde DKK's almindelige stambogsføringskrav,
tillige opfylder racens krav til præmiering på både officielle markprøver og udstillinger
eller har bestået kvalifikationsprøven. Begge forældre skal være præmieret.
Det vil sige, begge forældre skal enten være præmiering på officiel markprøve, officiel apporteringsprøve hos Danmarks Jægerforbund, DRK avlsgodkendelses arrangement, DRK kvalifikationsprøve eller officiel udenlandsk prøve med vildt. Præmieringen skal være positiv, dermed menes der minimum en 3. præmie på markprøve B.
Begge forældre skal være udstillet officielt i DRK,DKK eller officiel udenlandsk udstilling under FCI med et positivt resultat. Derrmed menes der minimum et SUFFICIENT. (eller en 3. pr.)

Hvalpeliste 2 er for hvalpe efter forældre der opfylder DKK's almindelige stambogsføringskrav
BEMÆRK! Der er en seperat annonceliste for kuld, der endnu ikke er født.
Planlagte Kuld: For at blive optaget på listen skal forventet fødselstidspunkt oplyses, og forældredyrene skal være navngivne. Benyt nedenstående skema til optagelse på listen.
 
Pris
Pris for optagelse på hvalpelisten og listen med planlagte kuld er kr. 200,- pr måned. Hvis der ønskes forlængelse er prisen kr. 200 / måned.

Forlængelse
Under kennelejerens navn vil der stå hvornår fornyelse skal/kan ske. BEMÆRK: hvis betaling ikke er tilgået bank vil sletning ske automatisk

Det er raceledelsens målsætning at listerne ajourføres indenfor 2 dage efter at betalingen og skemaet er modtaget. Når et kuld er solgt, slettes det fra listen, uanset udløbsdato på annoncen. Raceledelsen forventer en tilbagemelding fra opdrætteren, når alle hvalpe i det annoncerede kuld er solgt.

Betaling
Der foretrækkes at annoncegebyret betales via bank (Nordea) konto nr: 2720-0743552962, da det letter administrationen af hvalpelisten.

Oplysningsskema
Download - Udfyld - og Gem oplysningsskemaet og send det til Tanja Olsen
på mail: tanjao@mail.dk