Revidering af DRK´s markprøvesystem

I starten af august 2020 besluttede DRK’s Bestyrelse, efter indstilling fra DRK’s Dommerudvalg og DRK’s Markprøveudvalg, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på en revidering af DRK's markprøvesystem.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at varetage arbejde.

Racerne blev i midten af september 2020 inviteret til møde og Regionerne blev inviteret til et møde i slutningen af september 2020.

Efter disse møder var det et ønske fra både racerne og regionerne at deltage direkte i arbejdsgruppen. Det blev besluttet at racerne tilsammen skulle vælge en repræsentant for racerne.

Der var tre kandidater der var villige til at indgå i arbejdsgruppen:

  • Michael Christensen, Labrador.
  • Peter Boye Larsen, Golden.
  • Randi Petersen, Flat.

Der blev stemt om hvem der skulle repræsentere racerne og valget faldt på Randi Petersen fra Flatcoated Retriever

Racernes input til arbejdsgruppen
I midten af oktober 2020 sendte racerne sende deres input til et nyt markprøvesystem. Golden, Flatcoated, Chesapeak og Curly var enige om et fælles input, Labrador ønskede at sende deres eget.

Samtidig er racerne blevet stillet en række spørgsmål omkring championater som Raceledelsen også har svaret på.

Se Golden, Curly, Chesapeak og Flatcoat's fælles input

Se Flatcoats input omkrig championater

I maj 2021 blev racer og regioner præsenteret for et oplæg fra arbejdsgruppen. Igen afgav Golden, Flat, Ches og Curly fælles svar. Se det fælles svar.

Samtidig har DRK opså offentliggjort oplægget

Det er mulig at læse mere om revidering af markprøvesystemet på DRK’s hjemmeside