Revidering af DRK's markprøvesystem

Indkaldelse til medlemsmøde

Kære medlemmer af Flatcoated Retriever.

Raceledelsen har afholdt et kort telefonmøde angående den anbefaling vedrørende et revideret markprøvesystem, som er udarbejdet af Arbejdsgruppen. DRKs bestyrelse ønsker en dialog med racerne på det kommende møde d. 10.11. Vi har i raceledelsen truffet beslutning om at involvere vores medlemmer i udarbejdelsen af den respons vi vil fremføre på mødet, og derfor har vi arrangeret et meget akut online medlemsmøde mandag d. 8.11 fra klokken 19.00 – 20.30.

Der er krav om tilmelding til mødet. Send en mail til Randi Pedersen, durins@mail.dk  med dit medlemsnummer, så vil du modtage en mail med et link til mødet.

Da det er Raceledelsen for flatcoats respons der skal udarbejdes, er mødet kun åbent for DRK-medlemmer, der har flatcoat som racetilhørsforhold.

Raceledelsen opfordrer alle racens medlemmer, som måtte være interesserede i at hjælpe til med udarbejdelsen af Raceledelsens respons, til at melde sig til mødet. Deltagelse i mødet er naturligvis gratis, og du må selv stå for forplejningen under mødet.

Nedenfor kan du orientere dig i materialet som raceledelsen har fået tilsendt, samt et par ekstra dokumenter, med relevante alternativer og statistisk materiale omkring prøver og tilmeldinger i 2019.

Raceledelsen for flatcoat har på et møde d. 1.11.2021 fremhævet nedenstående punkter, som kan indgå i raceledelsens respons på den udarbejdede anbefaling. Formålet med medlemsmødet, er at give racens medlemmer en stemme i arbejdet med racens respons, således at racens repræsentanter er klædt godt på til mødet med DRKs bestyrelse og udvalg.

 1. Fokuspunkter i revideringen.
 2. AGs anbefaling ligger meget langt fra det racens har ønsket af fremtidens markprøvesystem. Både i forhold til kvalitetsbedømmelser, prøveformer og niveauer i afprøvningerne.
 3. Der mangler fuldstændig en økonomisk beregning af det nye oplæg. Det er i Raceledelsens øjne en meget kritisk mangel i arbejdet, at økonomien i et givet system ikke er tilgængelig.
 4. Med hensyn til de forskellige prøveformer, så er det af afgørende betydning for raceledelsen af et nyt markprøvesystem indeholder prøveformer, der sætter fokus på hundens evne til at arbejde selvstændigt – fx søg uden indblanding, markering uden indblanding.
 5. Der mangler en beskrivelse af hvilke egenskaber hos hundene, de forskellige afprøvningsformer og niveauer har fokus på. Det er af afgørende betydning for Raceledelsen, at disciplinen makkersøg fastholdes ved afprøvning på åbenklasse niveau.
 6. Raceledelsen har sammen med 3 andre racer fremsendt et oplæg til et nyt markprøvesystem, hvor der er kvalitetsbedømmelse i vinderklasse, på samme måde som i de øvrige nordiske lande – Det er raceledelsens holdning, at indførelsen af kvalitetsbedømmelser på det niveau, vil være en måde at få dækket forskellige racehensyn ind i afprøvningen på alle niveauer. Dette set ud fra en tanke om at, når der stilles en opgave til hunden, er der flere måder at løse den på.
 7. Raceledelsen bakker op om at WT-sporet skal fortsætte stort set som i dag. (Dog med alle prøveelementer repræsenteret i posterne på officielle WT’er – markering, dirigering, søg osv.)
 8. Angående antallet af dommere i klubben, stiller raceledelsen spørgsmålstegn ved om der er ressourcer og tilstrækkelig indtjening til at dække MT´er med 4 dommere til fx 12 hunde?
 9. Raceledelsen ønsker at høre racens medlemmers holdning til om en eventuel Urafstemning om AGs anbefaling er vigtig for medlemmerne.
 10. Raceledelsen ønsker medlemmernes holdning i spørgsmålet om det er etisk ukorrekt først at spare på koldt vildt (som var eneste krav til revidering) for så at gå ud og købe jagter med afskydning af fugle, udelukkende til afprøvning af hunde? De oprindelige A-prøver foregik på jagter, der var bestilt med det formål at afholde en jagt. Prøverne blev således afholdt på jagtens præmisser, og ikke omvendt, som det ses i dag.
 11. BYD SELV IND, HVIS DU HAR NOGET, DER ER VIGTIGT FOR DIG!


Raceledelsen har også diskuteret den alternative model, der er kommet fra DRKs bestyrelse.
Fokuspunkter:

 • Den beskrevne Brugsprøve i modellen er ikke sammenlignelig med den eksisterende Brugsprøve. Det er Raceledelsens holdning at rigtigt mange medlemmer tager den eksisterende prøve meget seriøst, og at den opfylder et behov hos mange medlemmer. Raceledelsen ønsker derfor at fastholde brugsprøven i det eksisterende format.
 • Det bliver beskrevet at der skal indføres en tilbagesending i opgaverne i begynderklassen, og det forslag kan raceledelsen godt bakke op om.
 • Raceledelsen bakker op om placering af afprøvning på vildt på åben klasse niveau. Det stemmer fint overens med reglerne for championater på udstilling.
 • Raceledelsen er lodret uenig i at disciplinen ”Makkersøg” skal tages ud af afprøvningen og at disciplinen dirigering over vand kun skal forekomme i vinderklasse. For begge discipliner gælder at rammerne skal være velbeskrevet i et kommende reglement.
 • WT skal fortsat være en WT i begynder, åben og vinder med scorekort. Det ér en konkurrenceklasse.
 • Det er vigtigt for raceledelsen at Vinderklasse B bliver en naturlig forlængelse af Åben Klasse B, med fokus på hundens egenskaber i samspil med føreren, og med en kvalitetsbedømmelse som i beg. og åben.

Raceledelsen mener at der er en fin sammenhæng mellem de forskellige prøveformer, i det eksisterende markprøvereglement, men bakker gerne op om indførelsen af et MT-spor, for de af klubbens medlemmer, der ønsker denne form for afprøvning/konkurrence.

Det er vigtigt for processen at medlemsmødet bliver konstruktivt, og har fokus på det som vil gavne racens udvikling i fremtiden. Velkommen til medlemsmøde. Lad din stemme blive hørt.

Med venlig hilsen

Raceledelsen.

 

Revidering af DRK´s markprøvesystem - historik

I starten af august 2020 besluttede DRK’s Bestyrelse, efter indstilling fra DRK’s Dommerudvalg og DRK’s Markprøveudvalg, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på en revidering af DRK's markprøvesystem.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at varetage arbejde.

Racerne blev i midten af september 2020 inviteret til møde og Regionerne blev inviteret til et møde i slutningen af september 2020.

Efter disse møder var det et ønske fra både racerne og regionerne at deltage direkte i arbejdsgruppen. Det blev besluttet at racerne tilsammen skulle vælge en repræsentant for racerne.

Der var tre kandidater der var villige til at indgå i arbejdsgruppen:

 • Michael Christensen, Labrador.
 • Peter Boye Larsen, Golden.
 • Randi Petersen, Flat.

Der blev stemt om hvem der skulle repræsentere racerne og valget faldt på Randi Petersen fra Flatcoated Retriever

Racernes input til arbejdsgruppen
I midten af oktober 2020 sendte racerne sende deres input til et nyt markprøvesystem. Golden, Flatcoated, Chesapeak og Curly var enige om et fælles input, Labrador ønskede at sende deres eget.

Samtidig er racerne blevet stillet en række spørgsmål omkring championater som Raceledelsen også har svaret på.

Se Golden, Curly, Chesapeak og Flatcoat's fælles input

Se Flatcoats input omkrig championater

I maj 2021 blev racer og regioner præsenteret for et oplæg fra arbejdsgruppen. Igen afgav Golden, Flat, Ches og Curly fælles svar. Se det fælles svar.

Samtidig har DRK opså offentliggjort oplægget

Det er mulig at læse mere om revidering af markprøvesystemet på DRK’s hjemmeside