Her  finder man diverse retningslinjer og vejledninger for racens arrangementer, Raceledelsen m.m"