Årets hunde

Raceledelsen har besluttet at det kun er muligt for hunde, som er registreret i DKK, at konkurrere om racens årspokaler.

Ændringer gældende fra 2020:
Raceledelsen har vedtaget ændringer til kravene for at kunne deltage i konkurrencerne om at blive ”Årets mest vindende flatcoat på markprøve” og ”Årets mest vindende flatcoat på udstilling”. Ændringerne er foretaget på baggrund af indførelsen af DKCH(U), da raceledelsen ønsker at signalere en tydelig sammenhæng mellem form og funktion i raceledelsens virke. Reglerne for ”Årets flatcoat” er uændrede.

  • Ændrede krav til ”Mest vindende flatcoat på markprøve”: Kravene for at deltage i konkurrencen om at blive ”Mest vindende flatcoat på markprøve” ændres således, at den deltagende hund skal have opnået mindst ”sufficient” i en officiel klasse på en officiel udstilling, for at kunne deltage.
     
  • Ændrede krav til ”Mest vindende flatcoat på udstilling”: Kravene for at deltage i konkurrencen om at blive ”Mest vindende flatcoat på udstilling” ændres til, at den deltagende hund skal have opnået mindst en 3. præmiering på markprøve B i begynderklasse, eller en bestået kvalifikationsprøve, for at kunne deltage.

I begge tilfælde gælder, at den påkrævede merit ikke behøver at være opnået i det år, hunden deltager i den pågældende konkurrence. Officielle meritter, der er opnået tidligere år, regnes som fuldt ud gyldige i de to nævnte konkurrencer . Den tællende officielle merit i modsatte disciplin skal være registreret på hunden i Hundeweb for at være gyldig.

Sådan deltager du i konkurrencen om racens årspokaler:
I forbindelse med deltagelse i konkurrencen om racens årspokaler skal medlemmerne være opmærksom på, at de selv skal indsende resultaterne, senest den 31. december, til:


Bente Sand +45 2985 5798 på mail: bente@kennel-huntlovers.dk

Det er de officielle resultater, registreret på hundeweb, som tæller med i konkurrencerne.

Pointfordeling til racens årspokaler:

Årets Flatcoat:
For at deltage i konkurrencen om titlen 'Årets Flatcoat', skal du have opnået point både på markprøve og udstilling. Point opnået på et antal markprøver tælles først med, når du har opnået point på tilsvarende antal udstillinger og omvendt. Ved pointlighed vinder den hund som har opnået flest point på Markprøve. Er der stadigt pointlighed, vinder yngste hund. Konkurrencen er åben for hunde som er registreret i DKK. Kun resultater opnået på officielle markprøver og udstillinger i Danmark tæller med.

Point opnået på markprøver:
1. præmie Åben klasse 100 point
1. Vinder, vinderklasse 275 point
2. Vinder, vinderklasse 250 point
3. Vinder, vinderklasse 225 point
4. Vinder, vinderklasse 200 point
UDM 100 point

Tillægspoint
CK 100 point


Point opnået på udstilling:
Excellent 100 point
BIK1 175 point
BIK2 150 point
BIK3 125 point
BIK4 100 point

Tillægspoint
CK 100 point

Årets Mest Vindende Flatcoat på Markprøve:

1.V m CK 130 point
1.v u CK 110 point
2.v m CK 110 point
2.v u CK 90 point
3.v m CK 90 point
3.v u CK 70 point
4.v m CK 70 point
4.v u CK 50 point
CK uden placering 50 point
UDM. 25 point

I tilfælde af pointlighed vinder den hund med flest højeste placeringer. Er der stadig pointlighed vinder yngste hund.

Nyt fra 2020: Den deltagende hund skal have opnået mindst ”sufficient” i en officiel klasse på en officiel udstilling, for at kunne deltage.

Årets Mest Vindende Flatcoat på Udstilling:
BIR 120 point
BIM 110 point
BIK2 90 point
BIK3 80 point
BIK4 70 point

I tilfælde af pointlighed vinder den hund med flest højeste placeringer. Er der stadig pointlighed vinder yngste hund.

Nyt fra 2020: den deltagende hund skal have opnået mindst en 3. præmier på markprøve B i begynderklasse, eller en bestået kvalifikationsprøve, for at kunne deltage.

Racens pokaler og andre sponserede vandrepokaler

Racens pokaler

Raceledelsen uddeler hvert år en vandrepokal til årets Flatcot i tre kategorier:

  • Årets mest vindende flat på markprøve: Raceledelsens vandrepokal - fotoalbum
  • Årets mest vindende flat på udstilling: Raceledelsens vandrepokal – pokal og album
  • Årets flatcoat: Raceledelsens vandrepokal - fad

På baggrund af et forslag har Raceledelsen besluttet at racens Årspokaler uddeles ved årsmøderne fremadrettet.


Vi fejrer herved årets hunde i et større fællesskab.

De sponserede vandrepokaler uddeles fortsat på dagen til arrangementer

Sponserede Vandrepokaler

Forårsarrangement:
Markprøve:
Begynderklasse: Walters Vandrepokal
Åben klasse: Kennel Birkebos vandrepokal – pokal og album
Vinderklasse: Almas vandrepokal – fad og album

Udstilling:
BIR: Kennel Pearly Coat’s vandrepokal  - fad og album
BIM: Black Kanis vandrepokal – fad og album
Bedste Unghund: Flatazor’s vandrepokal – pokal og album

Arrangementets Dual hund: Kennel Orrtuppens Vandrepokal

Efterårsarrangement:
Markprøve:
Begynderklasse: Kennel Jigger’s vandrepokal
Åben klasse: Kennel Gamefair’s vandrepokal – fad og album
Vinderklasse: Kennel Huntmaster’s vandrepokal

Udstilling:
BIR: Kennel Gamefair’s vandrepokal
BIM: Kennel Woodstar’s vandrepokal
Bedste Unghund: Mrs. Marie MacCallum’s vandrepokal – flatfigur og album
Bedste CK med markprøve præmiering: Kennel O’flannagan’s Vandrepokal – fad og album

Arrangementets bedste flatcoat: Kennel Durins Vandrepokal

A-prøver:
Åben klasse:
Per Rethmeier og Jan Pedersen’s vandrepokal – uddeles i Jylland
Kennel Please Me’s vandrepokal – uddeles på Sjælland

Vinderklasse:
Kennel Jigger’s vandrepokal – trææske m. lommelærke
Raceledelsens Vandrepokal